EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen

NEN 1010 KEUREN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

NEN 1010 EN NEN 3140 KEUREN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Om er voor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van werknemers niet in gevaar komt dient een werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties in goede staat gehouden worden. Dit kan gedaan worden door de installaties periodiek te laten keuren. Volgens de ARBO -wetgeving is een werkgever veplicht aan te kunnen tonen dat zijn medewerkers in een veilige werkomgeving kunnen werken. Vaak wordt een dergelijke keuring ook verlangt bij een brandverzekering door de verzekeringsmaatschappij. Bij een mogelijke schade kan op basis van geen keuring besloten worden dat er niet wordt uitgekeerd of maar ten dele.
NEN 1010 is de norm voor het ontwerpen en aanleggen van een elektrische installatie, terwijl NEN 3140 voorschriften bevat voor het veilig gebruik van een installatie.

De normen NEN 1010 en NEN 3140 stellen verschillende eisen:

Daarnaast dient een gebruiker voor gebruik van het middel zich er van te gewissen dat het middel ook veilig is door een controle voor in gebruik name.

Uitvoering van een inspectie:

Hierop staat de eerstvolgende keurdatum vermeld.

Deze worden digitaal verstrekt via een CD ROM of USB stick. Hierop staan alle testresultaten vermeld.
(Een hardcopy is in overleg ook mogelijk)