EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen

KEUREN MAGAZIJNSTELLINGEN

Om er voor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van werknemers niet in gevaar komt dient een werkgever er voor te zorgen dat magazijnstellingen in goede staat gehouden worden. Dit kan gedaan worden door de installaties periodiek te laten keuren. Volgens de ARBO -wetgeving is een werkgever veplicht aan te kunnen tonen dat zijn medewerkers in een veilige werkomgeving kunnen werken. De verplichting tot verplicht keuren van arbeidsmiddelen conform Arbobesluit geldt al sinds oktober 1998. In 2009 verschenen Europese norm EN 15635 met de titel Stalen opslagsystemen, Verstelbare pallet-stellingen, Toleranties, Vervormingen en vrije ruimten.

In de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van magazijnstellingen en stalen opslagsystemen ook opgenomen. Na verplaatsing of verbouwing dient er wederom een keuring plaats te vinden.

Daarnaast dient een gebruiker voor gebruik van het middel zich er van te gewissen dat het middel ook veilig is door een controle voor in gebruik name.

Uitvoering van een inspectie:

Mocht dit al aangebracht zijn dan wordt dit kenmerk gebruikt. Is dit niet het geval zal het worden aangebracht (graveer pen). In overleg met de klant kan een format gekozen worden.

Hierop staat de eerstvolgende keurdatum vermeld.

In geval van mogelijke reparatie het middel conform (laten) repareren waarna het alsnog een goedkeursticker krijgt.

Deze worden digitaal verstrekt via een CD ROM of USB stick. Hierop staan naast de testresultaten ook het unieke nummer en de locatie vermeld.
(Een hardcopy is in overleg ook mogelijk)

Wij keuren bijvoorbeeld de volgende magazijnstellingen voor u: