EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen

KEUREN HEFTRUCKS EN MOBIEL INTERN TRANSPORTMATERIEEL

KEUREN HEFTRUCKS EN MOBIEL INTERN TRANSPORTMATERIEEL

Om er voor te zorgen dat werknemers gebruik maken van veilige arbeidsmiddelen, dienen deze regelmatig periodiek gekeurd te worden. Volgens de ARBO -wetgeving is een werkgever veplicht aan te kunnen tonen dat zijn medewerkers met veilige arbeidsmiddelen werken. Het keuren wordt gedaan volgens de volgende norm.

Alle middelen ondergaan een grondige visuele controle.
Hierbij wordt onder andere op het volgende gelet:

Bijvoorbeeld acculaders zullen volgens NEN 3140 worden getest met een apparatentester op de volgende aspecten.

Daarnaast dient een gebruiker voor gebruik van het middel zich er van te gewissen dat het middel ook veilig is door een controle voor in gebruik name.

Uitvoering van een inspectie:

Mocht dit al aangebracht zijn dan wordt dit kenmerk gebruikt. Is dit niet het geval zal het worden aangebracht (graveer pen). In overleg met de klant kan een format gekozen worden.

Hierop staat de eerstvolgende keurdatum vermeld.

In geval van mogelijke reparatie het middel conform (laten) repareren waarna het alsnog een goedkeursticker krijgt.

Deze worden digitaal verstrekt via een CD ROM of USB stick. Hierop staan naast de testresultaten ook het unieke nummer en de locatie vermeld.
(Een hardcopy is in overleg ook mogelijk)

Wij keuren bijvoorbeeld de volgende heftrucks en mobiel intern transportmiddelen voor u:

Alle machines dienen voor aanvang van de keuring schoon te zijn