EVK Keurmeester Arbeidsmiddelen

INSPECTIE EN ONDERHOUD NOODVERLICHTING

INSPECTIE EN ONDERHOUD NOODVERLICHTING

Om er voor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van werknemers niet in gevaar komt dient een werkgever er voor te zorgen dat noodverlichting in goede staat gehouden worden. Dit kan gedaan worden door de installaties periodiek te laten keuren. Volgens de ARBO -wetgeving is een werkgever veplicht aan te kunnen tonen dat zijn medewerkers in een veilige werkomgeving kunnen werken.